TEN is de vereniging van tandarts-endodontologen die werkzaam zijn in Nederland. Een tandarts-endodontoloog is een tandarts gespecialiseerd in de endodontologie. Dit is het deel van de tandheelkunde dat zich bezighoudt met het gebied van wortels van tanden en kiezen en de hierin gelegen kanalen (met hierin onder andere zenuwweefsel).

Naast het doen van wortelkanaalbehandelingen houdt een tandarts-endodontoloog zich bezig met tandletsels, pijnklachten in de mond, het verlenen van advies aan patiënten en tandartsen en het geven van onderwijs.

De tandarts-endodontoloog heeft naast de opleiding tandheelkunde een 3-jarige master opleiding genoten in de endodontologie en wordt erkend door de Nederlandse Vereniging voor Endodontologie (NVvE). De NVvE behartigt de endodontologie in het algemeen, haar leden zijn tandartsen en tandarts-endodontologen.

Elke 3 jaar wordt de tandarts-endodontoloog gevisiteerd om te beoordelen of er wordt voldaan aan de eisen om een hererkenning te verkrijgen. De titel ‘tandarts-endodontoloog erkend door de NVvE' staat garant voor een tandarts met bijzondere kennis en vaardigheid op het gebied van de endodontologie.

TEN heeft zich tot doel gesteld een platvorm te bieden voor haar NVvE-erkende tandarts-endodontologen. Hierin is plaats voor intern overleg, maar ook voor externe communicatie.

Voor een overzicht van alle NVvE erkende tandarts - endodontologen klikt u hier.
© TEN 2011 - 2014